Gcgc to wo bhi nahi hai to wo bhi nahi hai

Chet to wo bhi nahi hai to wo bhi nahi hai to wo bhi nahi hai